MHTConsult, 2011: Dialog og Deltagelse - en grobund for medborgerskab

Evaluering af Frederiksberg Kommunes integrationsprogram, herunder Bydelsmødre.
Senest opdateret d. 01.04.2011