Pluss Leadship A/S og Bikubenfonden, 2020: Evalueringsrapport af Kvinder i job 2017-2019

Evalueringen kigger nærmere på et 2-årigt pilotprojekt af beskæftigelses indsatsen 'Kvinder i job' Formålet med evalueringen var at støtte Bydelsmødre med udviklingen af projektet, så det bedst mulige grundlag for at realisere succeskriterierne i projektet var til stede, samt at tilføre organisationen viden om, hvordan implementeringsudfordringerne bedst kan håndteres.
Senest opdateret d. 28.03.2022