VIVE, 2021: Baba - fordi far er vigtig - En evaluering af udbredelse og forankring

Denne rapport beskriver de oplevede resultater, som Baba-indsatsen bidrager til at skabe blandt deltagerne og deres familier samt i lokalområdet. Rapporten afdækker endvidere, hvordan det lykkes at forankre Baba-indsatsen i aktive Baba-fællesskaber. Endelig beskriver rapporten de Baba-frivilliges socioøkonomiske baggrund, deres tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet
Senest opdateret d. 09.12.2021