Rugekassen - fra god idé til bæredygtigt koncept

Har du en genial idé til en social indsats, kan du komme i Rugekasseforløb og få gennemarbejdet dit koncept.

 • Hvordan sikrer vi at de idéer/udviklingsprojekter, som modtager bevillinger, kommer i mål med deres gode hensigter?
 • Hvordan sikrer vi videns- og erfaringsdeling samt god rapportering og dokumentation?
 • Hvordan sikrer vi mere tværsektorielt arbejde?
 • Hvordan sikrer vi innovationshøjde og forankring?
 • Hvordan sikrer vi en sund og innovativ pipeline til løsning af samfundets største sociale problemer?

FSA vil støtte iværksætteri og nyudvikling på det frivillige sociale område og skabe flere bæredygtige sociale indsatser ved hjælp af et struktureret og professionelt forløb, der bygger på FSAs omfattende erfaring, faglighed og viden. Vi vil arbejde på at indfange de bedste idéer og få dem organiseret under FSA i en franchiselignende model, som har både skalerings- og evalueringspotentiale.

Fonden for Socialt Ansvar har udarbejdet et Rugekasse-forløb som tilbydes visionære frivillige sociale indsatser, som har behov for hjælp til at kvalificere og videreudvikle deres koncept til glæde for en udsat eller sårbar målgruppe. Rugekasseforløbet sigter mod at skabe flyvefærdige, bæredygtige sociale indsatser, som har potentiale til at blive skaleret til landsdækkende indsats. Ligesom Fonden for Socialt Ansvar tilbyder alle mindre og nye indsatser optagelse i Fondens administrative fællesskab således at vi kvalitetssikrer det frivillige arbejde samtidig med at vi frisætter ildsjælsressourcer.

Hvem er Rugekassen tiltænkt?

Rugekasseforløbet er henvendt til igangværende og nytænkende frivillige sociale indsatser, som har en god idé, der skal udvikles til et bæredygtigt koncept. Forløbet kan bestilles af bevillingsgivere eller af idémagerne selv.
Hvad indeholder Rugekasseforløbet?

Rugekasseforløbet er et mesterlæreforløb, som målrettes behovet hos den enkelte indsats. Forløbet fokuserer f.eks. på:

 • Udvikling af idé, koncept og metoder til skalerbar ”social franchise”
 • Organisering og implementering
 • Økonomi: Finansiering, fundraising og budgetlægning
 • Kommunikation: Hjemmeside, sociale medier, outreach og networking
 • Evaluering af indsats og dokumentation af resultater

Vi trækker på state-of-the-art viden om social innovation samt mangeårige praksiserfaringer fra FSA og ledernetværket Netværk For Socialt Ansvar (NFSA).

Hvorfor gør vi det?

Fremtiden byder på en række udfordringer, som ikke kan løses af det offentlige eller det private alene, og som derfor kommer til at fordre et aktivt og robust civilsamfund. Alle tre sektorer må arbejde sammen, hvis vi skal få råd til at opretholde velfærdssamfundet, som vi kender det i dag.

Vi vil derfor støtte iværksætteri og nyudvikling på det frivillige sociale område og skabe flere bæredygtige sociale indsatser ved hjælp af et struktureret og professionelt forløb, der bygger på FSAs omfattende faglighed og viden.

Vi ønsker at støtte samfundet i kontinuerlig social innovation i den frivillige sociale sektor samt bedre den overordnede organisering for at komme fra idé eller udviklingsprojekt til handling. Gennem bæredygtige frivilligindsatser og langtidsholdbare koncepter ønsker vi at gøre op med ”Projekt Danmark” hvor et væld af projekter åbner og lukker hele tiden. 

Vi tror på, at frivillige, sociale indsatser får den største gennemslagskraft via en solid forankring, der sikrer indsatsens langsigtede mål; at blive en varig, forebyggende indsats til gavn for den enkelte udsatte, dennes nære – og for samfundet som helhed.

Desuden understøtter Rugekassen FSAs strategi og målsætning ved blandt andet:

 • At hæve kvaliteten og skabe flere bæredygtige sociale indsatser, som kan være medvirkende til at løfte hele det frivillige sociale område.
 • At være den samlende enhed, der stimulerer og strukturerer vidensdeling og innovation.
 • At arbejde med kvalitetssikring og bæredygtighed samt formidle vigtigheden af dokumentation og evaluering af indsatser.
 • At udvide og styrke netværksdannelser på tværs af det frivillige sociale område, så vi videndeler og undgår dobbeltorganisering og finansiering.
 • At arbejde målrettet efter at få de 3 sektorer til at arbejde sammen og derigennem skabe resultater.
 • At optage nye indsatser under FSA paraplyen.

Sådan kommer du i Rugekassen

Der er løbende ansøgning til Rugekassen. Du skal blot udfylde ansøgningsskemaet nedenfor og ”trykke send”.
Vi vender tilbage, når bestyrelsen har truffet en beslutning.