Kurser og workshops

Som bydelsmor har du mange muligheder for at opkvalificere dig, da Landssekretariatet hvert år tilbyder flere forskellige kurser og workshops.
Hvis du er interesseret i, at et kursus og gerne vil høre mere, så tag kontakt til landssekretariatet.

Gå tilbage til

Budgetworkshop

Indhold
Kurset giver Bydelsmødrene:

 • Viden om hvor pengene til frivillige sociale foreninger kommer fra
 • Viden om hvad man kan søge penge til og hvordan
 • Konkrete redskaber til at lave et realistisk budget, som passer til foreningens mål
 • Konkrete redskaber til at lave et systematisk regnskab
 • Konkrete redskaber til at lave et afsluttende årsregnskab

Målet med den årlige budgetworkshop

 • At Bydelsmødrene har forståelse for, hvor pengene til frivillige sociale foreninger kommer fra og kan lave et budget, der hænger sammen med de mål, gruppen har sat.
 • At Bydelsmødrene ved, hvordan man laver et systematisk regnskab og et afsluttende årsregnskab.

Tid
Kurset tager ca. 3 timer 

Hvem
Workshoppen er særligt målrettet kassere, forkvinder og andre bestyrelsesmedlemmer der hjælper med at lave regnskab og lægge budget

Hvor
Workshoppen har både en online og fysisk udgave. Den fysiske bliver afholdt i Aarhus og København.

Obs: for bydelsmødre-foreninger i Københavns kommune, afholdes der fast budgetworkshop i februar måned, som foreningerne skal deltage i. 

Ledelseskursus

Bydelsmødres Landssekretariat tilbyder Bydelsmødre fra alle grupper et kursus i ledelse af frivillige.

Indhold
Kursets indhold varierer men der arbejdes med følgende emner

 • Fordeling af ansvar og opgaver
 • Motivation og sammenhold
 • At sætte realistiske mål
 • Den gode leder
 • At være en kulturbærer ud fra de 6 værdier
 • Konflikthåndtering
 • Kommunikation

Mål

 • At Bydelsmødre får viden om, hvordan bestyrelsen leder, motiverer, fordeler opgaver, skaber fællesskab og engagerer hinanden til at nå de mål, som gruppen sætter.
 • At Bydelsmødre får konkrete redskaber de kan bruge i arbejdet med at lede frivillige.

Tid
Kurset tager 5-6 timer.

Hvem
Kurset er for forkvinder, næstforkvinder, bestyrelsesmedlemmer eller andre Bydelsmødre, som er interesserede i ledelse af frivillige.

Hvor og hvornår
Kurset afholdes en weekenddag i både Aarhus og i København.

Kursus i Forebyggelse af Negativ Social Kontrol

Bydelsmødres Landssekretariat tilbyder efteruddannelse i at forebygge negativ social kontrol.

Når du er færdig med kurset, kan du lave små dialogmøder med mødre, hvor du videregiver din viden gennem dialog som skaber refleksion og forandring.
Så du kan hjælpe familier til bedre dialog med deres børn og gode kompromisser.

Indhold 

 • Viden om forskellen på positiv og negativ social kontrol og årsagerne til det
 • Metoder der gør forældrene klar over om de selv kontrollerer deres børn, eller selv bliver kontrolleret for meget.
 • Metoder til at vise forskellen mellem forældre og børns forskellige livsverdener/rygsæk
 • Dialogredskaber til at skabe forståelse mellem forældre og børn

Mål 

 • At Bydelsmødre får viden om negativ social kontrol, dets årsager, dets konsekvenser og hvordan man kan forebygge
 • At Bydelsmødre får redskaber til at afholde dialogmøder, hvor de videregiver deres viden og skaber refleksion

Tid
Kurset tager 8 timer og afholdes normalt over to dage (3 timer en hverdagsaften og 5 timer en weekenddag)

Hvem
Kurset er for Bydelsmødre, der ønsker mere viden om emnet.


Hvor og hvornår

Kurset afholdes normalt på tværs af flere grupper der ligger tæt på hinanden.
Hvis I er interesseret i kurset, kan I tage kontakt til jeres kontaktperson i landssekretariatet.

Få mere viden her