Frivillige Bydelsmødre

Siden her er til dig der er Bydelsmor.
Her kan du bl.a. finde ny viden, genopfriske den viden du fik på uddannelsen, få inspiration til arbejdet som bydelsmor, gode ideer til at styrke sammenholdet I gruppen og vejledning det at være en Bydelsmødre-forening.

Bydelsmor arbejdet

Bydelsmødrenes Metoder

Aktiviteter

Redskaber I ofte bruger

Styk samarbejdet i gruppen

Forening

Bydelsmødrenes Værdier

Efteruddannelse og events

Bliv mere synlig I jeres område

Foldere

Logo

Plakater og Invitationer

Pink Butik

Grunduddannelse

Bydelsmødrenes Demokratiske Styregruppe

Den demokratiske styregruppes formål er at støtte Bydelsmødre Danmark med at opfylde organisationens formål, og at sikre forbindelse mellem Bydelsmødre Danmark og de lokale Bydelsmødregrupper. Styregruppen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter. Alle medlemmer vælges på Bydelsmødrenes årlige landsmøde.

Vil du være med i styregruppen?
Kontakt din gruppes kontaktperson i landssekretariatet og hør mere.