Bydelsmorforening

Her kan I finde inspiration til bestyrelsesarbejdet i jeres bydelsmødre-forening og hjælp til, hvordan I kan stifte en ny forening.
Gå tilbage til

Vedtægter

Når en Bydelsmødre-gruppe stifter forening, skal gruppens arbejde overholde vedtægterne.
Vedtægterne fungerer som Bydelsmødre-foreningens regler eller love.
Vedtægterne er lavet, så de passer til en frivillig Bydelsmødre-gruppe.

I vedtægterne finder man f.eks.:

  • Hvordan og hvor ofte man skal afholde bestyrelsesmøder
  • Hvordan og hvornår man skal afholde generalforsamlinger
  • Hvordan man stemmer og tager beslutninger
  • Oplysninger om forsikring

Bydelsmødrenes formål