Generalforsamling og bestyrelsesmøder

Her kan du hente materialer til, hvordan man driver og leder en bydelsmødre-forening.

Året som Bydelsmødre-forening

Som forening er det jer bydelsmødre, der driver gruppen. I bestemmer selv, hvad I vil lave af aktiviteter, hvornår og hvordan I vil gøre det, så længe I overholder vedtægterne.

Dog er der noget, I skal, når I er en forening:

  • Holde en generalforsamling hvert år inden 1. marts
  • Holde mindst fire bestyrelsesmøder
  • Lave et årsregnskab i slutningen af året

Neden under er der samlet hjælp og guides der hjælper jer igennem bestyrelsesarbejdet.

Har I brug for mere hjælp, kan I altid slå op i vedtægterne og kontakte jeres kontaktperson i landssekretariatet.

Generalforsamling

I en Bydelsmødre-forening kan man holde to typer af generalforsamlinger:

Den ordinære (almindelige) generalforsamling
Holdes en gang om året inden 1. april
Her godkendes regnskabet, og der vælges en ny bestyrelse

Brug de blå materialer over til højre
Tip: Afhold workshop 1 – Hvad er en forening på månedsmødet før generalforsamlingen

Den ekstraordinære generalforsamling
Afholdes hvis der er behov.
f.eks.: Hvis en eller flere bestyrelsesmedlemmer trækker sig, og man derfor er færre end fem personer i bestyrelsen

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling hvis:

  • Et flertal på den ordinære generalforsamling kræver det
  • Mindst tre bestyrelsesmedlemmer kræver det
  • Hvis mindst 1/3 af foreningens frivillige kræver det

Brug de røde materialer over til højre

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen er dem, der står i spidsen og leder foreningen, så I sammen når foreningens mål.

Som forening skal bestyrelsen holde fire bestyrelsesmøder om året.

Er I en lille forening, kan I holde bestyrelsesmøder sammen med de almindelige månedsmøder eller mødes en time før det alm. månedsmøde for at holde mødet.

På bestyrelsesmøderne taler I bl.a. om rollefordelingøkonomi og aktiviteter.

 

Vær en god leder

Ledelse er svært og ledelse af frivillige er ofte endnu sværere.

Derfor afholder Landsekretariatet kurser i ledelse og udvikler materialer til bestyrelsesarbejde.

I håndbog for ledere kan I finde værktøjer til, hvordan I kan holde gode møder, motivere frivillige, fordele opgaver og meget, meget mere.

Find mere inspiration her