Generalforsamling og Bestyrelsesmøder

Her kan du hente materialer til hvordan du driver og leder en bydelsmorforening

Året som Bydelsmødre-forening

Som forening er det jer bydelsmødre, der driver gruppen. I bestemmer selv hvad I vil lave af aktiviteter, hvornår I vil gøre det og hvordan I vil gøre det, så længe i overholder vedtægterne

Dog er der noget I skal når I er forening:

  • Holde en generalforsamling hvert år inden 1. marts
  • Holde mindst 4 bestyrelsesmøder
  • Lave et årsregnskab i slutningen af året

Neden under er der samlet hjælp og guides til hvordan, der hjælper jer igennem bestyrelsesarbejdet.

Har I brug for mere hjælp, kan I altid slå op i vedtægterne og kontakte jeres kontaktperson i landssekretariatet.

 

Generalforsamling

I en Bydelsmødre-forening kan man holde 2 typer af generalforsamlinger:

Den ordinære (almindelige) generalforsamling
Afholdes en gang om året inden 1. marts
Her godkendes rengskabet og der vælges en ny bestyrelse

Brug de blå materialer over til højre
Tip: Afhold workshop 1 – Hvad er en forening på månedsmødet før generalforsamlingen

Den ekstraordinære generalforsamling
Den afholdes hvis der er behov.
fx: Hvis en eller flere bestyrelsesmedlemmer trækker sig, og man derfor er færre end 5 personer i bestyrelsen

Bestyrelsen skal indkalde til Ekstraordinær Generalforsamling hvis:

  • Et flertal på generalforsamlingen kræver det eller
  • Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det eller
  • Hvis mindst 1/3 af foreningens frivillige kræver det

Brug de røde materialer over til højre

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen er dem der står i spidsen og leder foreningen, så I sammen når foreningens mål

Som forening skal bestyrelsen afholde 4 bestyrelsesmøder om året.

Er I en lille forening, kan I afholde bestyrelsesmøderne sammen med de almindelige månedsmøder – I kan også vælge at mødes en time før, for at afholde mødet.

På bestyrelsemøderne taler I bl.a. om rollefordeling, økonomi og aktiviteter.

 

Vær en god leder

Ledelse er svært, og ledelse af frivillige er ofte endnu sværere.
Derfor holder Landsekretariatet kurser i ledelse og udvikler materialer til bestyrelsens-arbejdet.

I håndbog for ledere kan I finde værktøjer til, hvordan I kan afholde gode møder, motivere frivillige, fordele opgaver og meget meget mere.

 

Find mere inspiration her