Workshops til at styrke sammenholdet

For at kunne samarbejde godt, kræver det et godt sammenhold. Her er samlet 3 workshops, der netop kan bruges til at styrke sammenholdet i gruppen.
Afhold dem ude I jeres gruppe. Sæt 3 timer af, til hver workshop.

De 3 workshops er særlig gode til hvis I er en ny gruppe, eller hvis der er kommet nye Bydelsmødre til, og at I dermed skal samles.

Workshop 1 - Månedsmøder og Rollefordeling

Workshoppen her, kan hjælpe jer til at få styr på, hvordan I holder et godt månedsmøde.

I får også snakket om, hvad I hver især er gode til, og det vil hjælpe jer til at lave en god opgavefordeling i gruppen.

Workshop 2 - Samarbejde og Fællesskab

Workshoppen her, kan hjælpe jer til at styrke jeres fællesskab.
Når I har et godt og rart fællesskab, er det nemmere at udføre kerneopgaven: at hjælpe andre kvinder.
Gennem workshoppen får I lavet nogle fælles spilleregler, som gør det klart, hvordan jeres fællesskab skal være og hvordan I gerne vil samarbejde.

Workshop 3 - Gør jeres idé til en aktivitet

I workshoppen her, bliver I introduceret til et redskab, som I kan bruge, når I skal planlægge en aktivitet. Redskabet kan hjælpe jer til at lave realistiske aktiviteter, som giver det resultat, I ønsker.

Find mere inspirations her