Stift ny bydelsmor-forening

Hvorfor stifte forening?

Når I som Bydelsmødre bliver uddannet, har I tilknyttet en koordinator. Efter uddannelsen kan I som gruppe danne forening.
Når I er selvstændig forening, kan I samarbejde med helhedsplanen og/eller kommunen som var med til at uddanne jer.

Bliv forening fordi:

  • I styrer selv jeres økonomi
  • I kan overleve hvis helhedsplanen eller det kommunale projekt lukker
  • I får mere indflydelse på hvilke aktiviteter I vil lave
  • Alle medlemmer kan få en klar og fast rolle
  • I får erfaring med at være foreningen, hvilket kan skrives på CV’et
  • I kan søge penge til at uddanne flere bydelsmødre
  • I får flere rettigheder i kommunen fx gratis lån af lokale og mulighed for at sidde i forskellige demokratiske råd

Og meget meget mere…

Workshop 1 - Hvad er en forening?

På workshoppen får I viden om, hvad en forening er, taler om de nye roller og hvad det kræver at være fx forkvinde. Derudover planlægger I hvornår workshop 2, den stiftende generalforsamling skal afholdes.

 

Workshop 2 - Den første generalforsamling

På denne workshop afholder I jeres første generalforsamling. I Vælger hvem der skal sidde i bestyrelsen, taler om vedtægter (vores fælles regler) og kommer med ideer til det kommende år. Når workshoppen er gennemført har i stiftet en forening.

Workshop 3 - Første bestyrelsesmøde

Den nye bestyrelse skal nu konstitueres, som betyder at rollerne skal fordeles.
Her taler man også om det ansvar man som bestyrelses har, og fordeler de opgaver der skal løses når man er forening.

 

Nu er I forening og kan tage næste skridt