Fordel Opgaver, Roller og Ansvar

Det er vigtigt at fordele ansvar, roller og opgaver mellem alle gruppens medlemmer. På den måde er alle en aktiv del af fællesskabet og føler at de høre til.

Det er vigtigt at fordele ansvaret, rollerne og opgaverne i gruppen. Det ansvar og den tillid, der ligger i at få en opgave, er med til at vi føler os vigtige og inkluderede.
Hvis Bydelsmødre falder fra, handler det ofte ikke om at de mangler lyst, men om at de ikke kender deres rolle i gruppen.
Derudover er det vigtigt at alle kender sin rolle og ved, hvilke opgaver man har ansvaret for bliver løst.

Fordel opgaverne og ansvaret

Her kan I finde øvelser, hvor I sammen arbejder med opgavefordelingen, hvilke roller der er i gruppen og hvad det betyder at tage ansvar i en frivillig gruppe.

 

Rollen som leder

Til højre finder du redskaber, som er gode at bruge som forkvinde og/eller koordinator.

Find mere inspiration til jeres fælleskab her