Etniske minoritetsældre

Deltag i vores udviklingsprojekt "Sammen om demens med etniske minoriteter"

Meget få etniske minoritetsældre deltager i de tilbud, der er til mennesker med demens i Danmark i dag. Nogle af de primære årsager til det, er spørgsmålet om hvem der skal tage sig af de ældre og at ældreomsorgen i dag er hovedsageligt målrettet etniske danskere. Denne problemstilling påvirker både de, der rammes af demens og deres pårørendes livskvalitet negativt. Det vil vi lave om på.

Vil du være med til at gøre Danmark til et mere demensvenligt land overfor etniske minoriteter? Til et sted hvor ældre med demens kan leve et værdigt og trygt ældreliv, og hvor pårørende kan få deres behov og hverdag understøttet og fastholde en god livskvalitet?

SÅ ER MULIGHEDEN HER.

Vores udviklingsprojekt ‘Sammen om demens med etniske minoriteter’ vil i samarbejde med Københavns Kommunes Center for Demens, Træning og Rådgivning, styrke etniske minoriteters handlemuligheder i at kunne reagere tidligst muligt, og fastholde et værdigt og trygt liv for personer med demens og understøtte de pårørende.

UDVIKLINGSPROJEKTET INDEBÆRER AT:
 • Etablere et netværk for pårørende til ældre med demens med etnisk minoritetsbaggrund, hvor de pårørende kan dele erfaringer og få rådgivning til rette behandling og pleje, samt give input til materialer om demens

 

 • Øge viden om demens og styrke tilliden til relevante offentlige myndigheder blandt etniske minoriteter igennem 14 lokale dialogmøder. Primært i Københavns kommune og vestegnens kommuner (se info længere nede på siden)

 

 • Opkvalificere, udarbejde og udbrede nye praksisorienterede materialer om demens målrettet etniske minoriteter

NETVÆRK FOR PÅRØRENDE

Som pårørende til en etnisk minoritetsældre som har eller har haft demens, kan du tilmelde dig vores netværksgruppe som kører forløb fra marts 2023 – december 2023. Dette indebærer deltagelse i 6 netværksmøder á 2,5 timer.

Der er først til mølle-princip, da vi har et begrænset antal pladser på netværksholdet.

Netværksmøder:
Du vil deltage i 6 netværksmøder, hvor gruppens primære formål er at skabe et trygt og tillidsfuldt rum for samtale blandt pårørende, hvor de kan dele erfaringer og få støtte og rådgivning til at håndtere hverdagen som pårørende. Det sekundære formål er, i samarbejde med Københavns Kommunes Center for Demens, Træning og Rådgivning, at anvende gruppens erfaringerne og inputs til at udvikle informations-og vidensmaterialer til de etniske minoritetsmiljøer, som nu i højere grad spejler de behov og den formidlingsform, som de selv efterspørger.

Projektet er støttet af Socialstyrelsen

HVOR & HVORNÅR?

Location: Center for Demens, Henrik Pontoppidans Vej 4. Stuen, 2200 København N

 • Onsdag d. 15. marts 17:30-20:30
 • Tirsdag d. 2. maj 17:30-20:30
 • Tirsdag d. 20. juni 17:30-20:30
 • Tirsdag d. 22. august 17:30-20:30
 • Tirsdag d. 24. oktober 17:30-20:30
 • Tirsdag d. 19. december 17:30-20:30

 

TILMELDING TIL NETVÆRK FOR PÅRØRENDE

Personlig information
Kontaktinformationer

DIALOGMØDER OM DEMENS

Find dialogmødet om demens i dit lokalområde

Der vil blive afholdt 14 lokale dialogmøder imellem etniske minoriteter og relevante demensfaglige rådgivere. Formålet med dialogmøderne er udbrede viden og få aftabuiseret samtalen om demenssygdommen. Møderne vil styrke det gensidige forståelse og samarbejde mellem målgruppen og de offentlige myndigheder, samt medvirke til at forebygge mistillid og manglende tidlig opsporing og udredning af personer med demens.

Dialogmøderne er gratis og man får mere information om møderne på vores Facebook side under begivenheder:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100076248174176

 

Dialogmøder i 2023:

 • Tirsdag d. 31. januar 17:30-20:30
 • Mandag d. 27. februar 17:30-20:30
 • Tirsdag d. 14. marts 17:30-20:30
 • Mandag d. 20. marts 17:30-20:30
 • Tirsdag d. 9. maj 17:30-20:30
 • Tirsdag d. 16. maj 17:30-20:30
 • Tirsdag d. 23. maj 17:30-20:30
 • Tirsdag d. 13. juni 17:30-20:30
 • Tirsdag d. 29. august 17:30-20:30
 • Tirsdag d. 19. september 17:30-20:30
 • Tirsdag d. 10. oktober 17:30-20:30
 • Tirsdag d. 31. oktober 17:30-20.30
 • Tirsdag d. 14. november 17:30-20:30
 • Tirsdag d. 28. november 17:30-20:30

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, så skriv eller ring til Sophia Jacques.

Sophia Jacques

Telefon: 2364 6997