Netværk for Socialt Ansvar

Bliv en del af netværket
Hvem kan blive medlem?
Hvad koster et medlemskab?

Se netværkets medlemmer

Der er aktuelt ca. 70 medlemsorganisationer i netværket. Medlemmerne mødes til netværksmøder eller konferencer tre til fire gange om året, hvor der skabes et fagligt fælleskab, og hvor organisationerne sparrer, videndeler og finder sammen om nye samarbejder.

 

De støtter netværket

Lauritzen Fonden
Oak Foundation Denmark