Netværk for Socialt Ansvar

Bliv del af netværket
Hvem kan blive medlem?
Hvad koster et medlemskab?

Se netværkets medlemmer

Der er aktuelt ca. 70 medlemsorganisationer i netværket. Medlemmerne mødes til netværksmøder eller konference 3 til 4 gange om året, hvor der skabes et fagligt fælleskab, hvor organisationerne sparrer, videndeler og finder sammen om nye samarbejder.

 

De støtter netværket

Lauritzen Fonden
Oak Foundation Denmark
Socialstyrelsen