Koordinator i Baba

Baba - fra opstart til forankring

I Baba har vi udviklet en indsats, der ikke kun skaber midlertidige resultater, men som skaber længerevarende forandringer hos de frivillige, men samtidig også hos fædre i de frivilliges netværk og boligområde. Forankring er en indbygget del af hele indsatsen, fra vi mødes med de frivillige første gang og til holdet af frivillige er blevet en selvkørende enhed i samarbejde med den lokale samarbejdspartnere.

Indsatsen indeholder opkvalificering af ansatte i kommuner og boligområder, i forhold til at rekruttere fædre til indsatsen, og samtidig også et komplet læringsforløb for frivillige fædre, som skaber forandring hos fædrene og deres familier og samtidig gør dem i stand til at inspirere andre fædre til at deltage mere i deres børns liv.

På denne side for koordinatorer finder du generelle informationer om indsatsen, og alle de materialer og dokumenter, man skal bruge for at køre et Baba-forløb.

Indsatsens fire faser

Fase 1. Opstart – Her etableres kontakten, samarbejdet konkretiseres og plan for rekruttering udarbejdes. Invitation til deltagere i advisory board udsendes.

Fase 2. Rekruttering – Det rigtige hold af frivillige skal findes (ca. 10 fædre), gæster inviteres og 1. møde i advisory board afholdes.

Fase 3. Læringsforløb for Baba-frivillige – Her etablerer fædrene en vision for deres farrolle. De får værktøjer til at skabe forandring hos sig selv og andre fædre og indgår i dialog med fagpersoner (gæster) fra institutioner og kommuner.

Fase 4. Forankring – Hvor fædrene etablerer deres samarbejde internt i holdet af fædre i samarbejde med den lokale samarbejdspartner (årshjul for aktiviteter, roller m.m.)

Fra opstart til forankring

Indsatsens fire faser strækker sig fra den første kontakt, til indsatsen er forankret hos vores lokale samarbejdspartnere. I opstartsfasen etableres kontakten mellem os og jer, som samarbejdspartner, og vi indgår en formel kontrakt med tydelig valg af model og ansvarsfordeling i forhold til gennemførelse af Baba-indsatsen lokalt.