Praktikant til Natteravnene

Fonden for Social Ansvar søger en praktikant med stærke administrative evner til Natteravnenes landsdækkende ungeindsats, hvis mål er at skabe tryghed og forebygge kriminalitet i nattelivet. I kraft af arbejdet vil du få indgående kendskab til arbejdet i en mellemstor NGO og erfaring med frivilligledelse. I tillæg hertil vil du få gode kollegaer og adgang til et arbejdsfællesskab bestående af en række civilsamfunds­organisationer, der alle kæmper for at gøre en forskel i samfundet.

Om praktikken

Natteravnene arbejder for at øge trygheden blandt unge i nattelivet og forebygge kriminalitet og kønsbaseret vold. Som praktikant hos Natteravnene kommer du til at arbejde med en bred vifte af opgaver. Du vil komme til at bidrage til planlægning og udvikling af kurser, intern og ekstern kommunikation, landsmøder, udvikling af et nyt dokumentationssystem, implementering af nye processer m.m.

Afvejningen af arbejdsopgaver bliver aftalt i overensstemmelse mellem dig og Fonden for Socialt Ansvar, så de stemmer bedst muligt overens med din profil og dine forventninger til praktikopholdet. Du kan dog forvente at sidde med en del administrativt arbejde.

Natteravnene er i øjeblikket i gang med at styrke vores dokumentationsindsats. Målet er, at vi i endnu højere grad kan påvise effekterne af indsatsen, hvilket du vil bidrage til at realisere. I tillæg hertil vil du få erfaring med forandringsledelse, da du kommer til at arbejde med implementering af et nyt intranet i den landsdækkende indsats, der tæller ca. 4.000 frivillige.

Du bliver en del af et engageret team, som alle arbejder for Natteravne-indsatsen i Danmark.  Du vil blandt andet komme til at sidde med projektstyring, udvikling og formidling af indsatsen, samt administrative opgaver, support og opkvalificering af frivillige.

Praktikopholdet giver dig hermed en unik mulighed for at komme helt ind i maskinrummet i en NGO og bidrage til at skabe tryghed for unge og mindske risikoen for kriminalitet og kønsbaseret vold i nattelivet.

Vi tilbyder en spændende og udviklende arbejdsplads med en stor grad af frihed under ansvar og højt til loftet. Du vil indgå i et dynamisk og levende arbejdsmiljø og bliver en del af Fonden for Socialt Ansvar, som også huser Unge Ravne, Bydelsmødre, Baba, Girltalk, Børns Voksenvenner og en række andre indsatser i Fonden for Socialt Ansvars hub for sociale civilsamfundsorganisationer.

Om dig

  • Du er studerende.
  • Du kan arbejde selvstændigt og struktureret.
  • Du er ikke bange for at tage ansvar.
  • Du er god til at skabe relationer og elsker at møde nye mennesker.
  • Du har lyst til at arbejde med frivillige og skabe motivation og engagement.
  • Du er interesseret i at skabe tryghed for unge i nattelivet.
  • Du har lyst til at være en del af et større arbejdsfællesskab.

 Om stillingen

Praktikperioden er på 6 måneder og løber som udgangspunkt enten mellem d. 01.08.2022 – 31.01.2023 eller d. 01.09.2022 – 31.02.2023. Der er mulighed for tidligere opstart, hvis det passer med dit studie.

Der er tale om en fuldtidsstilling, men de ugentlige timetal kan tilpasses mellem 25 og 37 timer efter afstemning af dine og vores behov. Praktikken er ulønnet, og det forventes, at du er berettiget til SU under praktikken som del af din uddannelse.

Ansøgningen

Vil du i praktik hos Natteravnene, Fonden for Socialt Ansvar? Så send en motiveret ansøgning og CV til jakob@socialtansvar.dk senest d. 22.05.2022.
Vi indkalder til samtaler løbende. Hvis du har spørgsmål vedrørende praktikopholdet, kan du ringe til Jakob Bové på +45 24 24 63 22.

Om os

Natteravnene er en frivillig social indsats under Fonden for Socialt Ansvar. Natteravnenes mission er at være Danmarks største tryghedsskabende og kriminalitetsforebyggende frivilligindsats. Vi engagerer ca. 4000 frivillige over hele Danmark, og Natteravnekonceptet er verdens første franchise-lignende frivilligkoncept.

Fonden for Socialt Ansvar arbejder med frivilligt socialt arbejde på mange niveauer og er en paraplyorganisation for frivillige sociale indsatser, der byder ind med løsninger på en række af samfundets største problemer. Vores mål er at igangsætte og drive aktiviteter, der fremmer socialt ansvar i den civile, private og offentlige sektor. Vores indsatser sker på baggrund af bevillinger og donationer, da Fonden ikke selv er formuende. Fonden for Socialt Ansvar arbejder for at støtte børn, unge og udsatte grupper inden for alle velfærdsområder.

Fonden for Socialt Ansvar har til huse på Bygmestervej 10, 1. & 3. sal, 2400 København NV.

Du kan læse mere om os og vores arbejde på socialtansvar.dk og om Natteravnene på socialtansvar.dk/indsats/natteravnene/