Vision, værdier og formål

Fonden for Socialt Ansvar driver netværket Netværk for Socialt Ansvar (NFSA), som pr. maj 2018 består af godt 60 organisationer, der alle arbejder inden for det frivillige sociale område.

Formålet med netværket er at de frivillige sociale organisationer opnår et større samarbejde og indtager en mere offensiv rolle i forhold til politikerne og det offentlige, som ofte udtrykker ønske om i højere grad at inddrage civilsamfundet. Netværket skaber værdi for alle parter og giver mulighed for en fag-faglig sparring med ligesindede, fælles udfordringer kan debatteres, og der er mulighed for videndeling på kryds og tværs i et fortroligt rum.

Det er Netværkets vision, at vi i fællesskab kan skabe mere velfærd for færre midler og styrke samarbejdet mellem de tre sektorer.

Netværket arbejder ud fra de samme værdier som Fonden for Socialt Ansvar:

Vi tager ansvar

Vi er omsorgsfulde

Vi er engagerede

Vi har altid overskud til andre