Sådan er Fonden organiseret

Fonden for Socialt Ansvar fungerer som paraply administration for de 6 indsatser; Natteravnene, baba, Bydelsmødre, Familieiværksætterne, Erhvervs- og skoleguiderne og Gymlife.

Indsatserne i Fonden for Socialt Ansvar er primært finansieret gennem private og statslige midler. De lokale frivillige indsatser er primært støttet gennem private og kommunale midler. Fondens medarbejdere bistår de frivillige i deres daglige arbejde og arbejder herudover med koncept- og metodeudvikling, netværk, rugekassen og meget andet. Alle fondens indsatser er i det daglige organiseret under en styregruppe, som fungerer som sparringspartner for cheferne for de enkelte indsatser. Fondens øverste myndighed er fondens bestyrelse, som er beskrevet nedenfor.

Fonden for Socialt Ansvar driver også Netværk for Socialt Ansvar (NFSA), som er et samarbejde mellem en lang række frivillige sociale organisationer, som alle arbejder for at skabe et bedre samfund med støtte og plads til alle. Her kan du læse mere om Netværket. Her kan du læse mere om Netværket.

Fonden for Socialt Ansvar ledes i det daglige af administrerende direktør Thit Aaris-Høeg:

 

Thit Aaris-Høeg
Adm. direktør 

Fondsbestyrelsen er sammensat af følgende personer som alle arbejder frivilligt og ulønnet:

   

Kurt Bardeleben (formand)
Advokat


Jesper Nygård
Direktør i Realdania

          


Søren Kaare-Andersen
Direktør i Bikubenfonden

         
         Thor Rasmus Jørgensen, Executive Vice President
         Kædedirektør i Føtex, Dansk Supermarked Group

 

 
Christine Antorini
MF


 

Natasha Friis Saxberg
Head of Technology
Maersk Growth

        Jørgen Meyer  
       Jørgen Meyer
       Politidirektør I Syd- og Sønderjyllands Politi