Familier og forældre

I Fonden for Socialt Ansvar arbejder vi på strategisk plan med at skabe gode, sunde familier med ressourcestærke forældre, som kan sikre deres børn en tryg og kærlig barndom.

Familieiværksætterne

Familieiværksætterne er et før- og efterfødselstilbud til alle førstegangsforældre. Fokus er dels at forberede førstegangsforældre på alt det, der følger med, når man får sit første barn. Fra bleskift til økonomi. Men fokus er også at give forældrene et netværk af andre familier, som kan støtte hinanden, ligesom der også skabes en rød tråd imellem alle de offentlige instanser, man som førstegangsforældre er i kontakt med.

Familieiværksætterne adskiller sig fra andre tilbud til samme målgruppe ved, at fædrene også deltager i forløbet.

baba

I familier med etnisk minoritetsbaggrund er far ofte ikke aktiv i forhold til børnene. I baba arbejder vi for at styrke farrollen, og vores hovedfokus er at flere fædre med etnisk minoritetsbaggrund skal være aktive, deltagende fædre og gode rollemodeller i deres børns liv. Der eksisterer en gensidig mistillid imellem etniske minoritetsfædre og de offentlige systemer, og det vil vi gerne til livs. Ved at styrke far, styrker vi hele familien – og ikke mindst børnene.

Natteravnene

Natteravnene passer på børn og unge i nattelivet og sikrer trygge og glade rammer i gadebilledet. Vores seneste kendskabsmåling fra 2018 viser, at 98% af forældre kender til Natteravnene, og at 90% af forældrene mener, at Natteravnene har betydning for trygheden i forhold til deres børn (Advice/Epinion, 2018).

Unge mennesker, som har en uvildig ressourcestærk voksen at læne sig op ad, hvis en situation tilspidser i nattelivet, føler sig trygge. Og tryghed er en af forudsætningerne for at trives i sit ungdoms- og voksenliv.