Modul 11 - Pas på dig selv og hinanden (Metode)

Forslag til dagens underviser:

Koordinator

Dagens formål:
 1. Genopfriske metoder
 2. Lære nye metoder
 3. Ting I kan gøre for jer selv og hinanden
Dagens emner:
 • Afprøve lærte og nye metoder
 • Sætte grænser og erfaringsudveksle
 • Drag omsorg for jer selv og støt hinanden
Materialer du skal bruge:
 • Tuscher/ kridt
 • Flipover/tavle
 • Deltagerliste
 • Kuglepenne
 • Bydelsmødrenes mapper og notesblokke
 • Print af øvelser, cases, værktøjer og evt. den faglige inspiration
 • (Kvindernes egne nøglebundter)
Dagens hjemmeopgave:

Til næste gang skal alle tale med mindst 3 kvinder for at træne det opsøgende arbejde og at gå i dialog med kvinder fra lokalområdet.

Øvelsen skal give dig mulighed for at formidle din faglige viden og give henvisninger til relevante fagpersoner.

Faglig inspiration til brug i undervisningen

Det er vigtigt at tage noter, gerne med inspiration fra den grafiske facilitering, til hver undervisning. Det hjælper de kommende Bydelsmødre med at huske dagens pointer. Billeder af flips og tavlen fra undervisningen kan nemt laves til et visuelt referat, som kan deles ud eller deles over fx Whatsapp.

I undervisningen er det vigtigt at inddrage tydelige og konkrete eksempler til at underbygge pointer og skabe forståelse for stoffet. Sørg for at aktivere Bydelsmødrene med spørgsmål til refleksion, det gør den nye viden aktuel for den virkelighed, de møder. Sørg for, at de fører samtaler med hinanden og i plenum, det sætter den nye viden i spil og skaber fællesskab og læring.
Derudover er det en god idé at kigge på hvem bydelsmødrene kan henvise til både lokalt i jeres kommune og på landsplan. Til det kan i bruge “gode links til arbejdet som bydelsmor”.