Modul 13 - Stat og kommune (Samfundsliv)

Forslag til dagens underviser:

Borgerservice
Socialrådgiver
Sagsbehandler

Dagens formål:
 1. Få indblik i hvilken viden vi har om emnet
 2. Opnå ny viden om rettigheder og pligter som borger i Danmark
 3. Afprøve den nye viden i praksis
Dagens emner:
 • Kommunens instanser (ældre, samfund, beskæftigelse mv.)
 • Hvordan henvender du dig (MitID, E-boks, Borgerservice mv.)
 • Rettigheder og muligheder (Skilsmisse, forældremyndighed, barselsdagpenge mv.)
Materialer du skal bruge:
 • Tuscher/ kridt
 • Flipover/tavle
 • Deltagerliste
 • Kuglepenne
 • Bydelsmødrenes mapper og notesblokke
Dagens henvisninger:

Faglig inspiration til brug i undervisningen

Det er vigtigt at tage noter, gerne med inspiration fra den grafiske facilitering, til hver undervisning. Det hjælper de kommende Bydelsmødre med at huske dagens pointer. Billeder af flipovers fra undervisningen kan nemt laves til et visuelt referat, som kan deles ud.

I undervisningen er det vigtigt at inddrage tydelige og konkrete eksempler til at underbygge pointer og skabe forståelse for stoffet. Sørg for at aktivere Bydelsmødrene med spørgsmål til refleksion, det gør den nye viden aktuel for den virkelighed, de møder. Sørg for, at de fører samtaler med hinanden og i plenum, det sætter den nye viden i spil og skaber fællesskab og læring.
Derudover er det en god idé at kigge på hvem bydelsmødrene kan henvise til både i jeres kommune og nationalt fx ved brug af  “gode links til arbejdet som bydelsmor”