Modul 14 - Danmark og demokrati (Samfundsliv)

Case-arbejdet på modulet kan have flere fokus. Fokus lægges efter, hvem der er gæsteunderviser og dagens cases laves i samarbejde mellem koordinator og gæsteunderviser.
Forslag til dagens underviser:

Lokalpolitiker

Dagens formål:
  1. Få indblik i hvilken viden vi har om emnet
  2. Opnå ny viden om Danmarks demokratiske styreform og livsform
  3. Afprøve den nye viden i praksis
Dagens emner:
  • Demokratiets præmisser: Grundlov styreform/livsform
  • Det Kommunale demokrati og beslutningsprocesser
  • Demokratiske færdigheder og aktivt medborgerskab
Materialer du skal bruge:
  • Tuscher/ kridt
  • Flipover/tavle
  • Deltagerliste
Dagens henvisninger:

Faglig inspiration til brug i undervisningen

Det er vigtigt at tage noter, gerne med inspiration fra den grafiske facilitering, til hver undervisning. Det hjælper de kommende Bydelsmødre med at huske dagens pointer. Billeder af flipovers fra undervisningen kan nemt laves til et visuelt referat, som kan deles ud.

I undervisningen er det vigtigt at inddrage tydelige og konkrete eksempler til at underbygge pointer og skabe forståelse for stoffet. Sørg for at aktivere Bydelsmødrene med spørgsmål til refleksion, det gør den nye viden aktuel for den virkelighed, de møder. Sørg for, at de fører samtaler med hinanden og i plenum, det sætter den nye viden i spil og skaber fællesskab og læring.
Derudover er det en god idé at kigge på hvem bydelsmødrene kan henvise til både i jeres kommune og nationalt fx ved brug af  “gode links til arbejdet som bydelsmor”