Den 6. marts 2023 er det 25 år siden, de første frivillige Natteravnene gik ud i nattelivet for at passe på de unge.

Den landsdækkende frivilligindsats Natteravnene har i 25 år gjort nattelivet tryggere for unge mennesker. Indsatsen fylder officielt år den 6. marts, hvor det er præcis 25 år siden, den første forening startede i Helsingør. Senere samme år gik de første frivillige på gaden i den næste forening, som var i Randers.

Behovet for Natteravnene er fortsat stort. Bl.a. viser tal fra Statens Institut for Folkesundhed, at der mellem 2010 og 2019 i gennemsnit døde et ungt menneske mellem 15 og 25 år om måneden af alkoholrelaterede årsager.

Tal fra det Kriminalpræventive Råd viser desuden, at unge fra 16 til 24 år har den største risiko for at blive udsat for vold, og over 40 % af volden sker mellem midnat og kl. 06.00 om morgenen. Flest udsættes for vold fredag og lørdag.

De frivillige Natteravne tager derfor de gule frakker på hver uge og går ud, når andre går i seng. De er der for de unge, når de bliver utrygge, pludselig er for fulde, føler sig alene, er i fare eller blot har brug for nogen at tale med eller støtte sig til. Ansvarlige og omsorgsfulde voksne, der kan hjælpe dem i en sårbar situation.

”De frivillige Natteravne har nu i 25 år taget socialt ansvar i deres lokalsamfund ved at være der for unge, der mistrives, føler sig utrygge eller kommer i problemer i nattelivet. Vi er meget stolte af Natteravnene og dybt taknemmelige over de tusindvis af frivillige, som vælger uge efter uge og nat efter nat at passe på vores børn og unge i natten. Det frivillige engagement og opbakningen fra både private aktører og offentlige myndigheder er noget af det, som gør vores samfund stærkt,” siger Thit Aaris-Høeg, adm. direktør i Fonden for Socialt Ansvar, der driver Natteravnene og en række andre frivillige sociale indsatser.

”Det særlige ved Natteravnene er, at de ikke passer på de unge, fordi de får løn for det. De gør det helt frivilligt, og derfor kan de møde de unge på en måde, der skaber både tillid og tryghed, og som kan være med til at sørge for, at farlige situationer ikke eskalerer. Både de unge og deres forældre kender Natteravnene, og de unge ved, at de altid kan få hjælp af de voksne i de gule jakker, når nattelivet bliver for voldsomt med vold, druk eller hærværk, eller når det går op for dem, at de måske er lidt for unge til den konkrete situation og føler sig udsatte og sårbare,” forklarer Thit Aaris-Høeg.

For et par år siden blev Natteravnene udvidet med en ungdomsafdeling – Unge Ravne. Hvor Natteravnene skaber tryghed på gaden, skaber Unge Ravne tryghed på klubber, diskoteker og barer. Unge Ravne er et trygt ungefællesskab, hvor de sammen går ud i nattelivet for at hjælpe andre unge og være ædru rollemodeller i byen.