De sociale indsatser 2 Timer om Ugen og Læsehunde er i vækst efter at være blevet en del af Fonden for Socialt Ansvar. Begge indsatser vokser støt, deres hjælpearbejde når endnu længere ud, og de kan nu hjælpe endnu flere børn med deres læse- og sprogkompetencer.

Det gør en forskel for en frivillig social forening at blive en del af Fonden for Socialt Ansvar. Over dobbelt så stor en forskel faktisk.

Da foreningen 2 Timer om Ugen blev en del af Fonden for Socialt Ansvar i 2021, hjalp de omkring 100 børn om året. Siden da er der blevet gjort et stort arbejde for at opskalere, udvikle og udvide indsatsen – så de i dag hjælper over dobbelt så mange børn.

Hvilket der desværre er behov for, da der er børn nok, der har brug for 2 Timer om Ugens hjælp til at udvikle deres danske sprogkompetencer. Derfor er planen, at indsatsen inden for de næste par år når op på at hjælpe 500 børn hvert år.

Læsehunde hjælper 30 procent flere børn

”Fonden for Socialt Ansvar driver nu 16 indsatser, så vi har stor og bred erfaring med, hvad der skal til for at drive og udvikle en frivillig social indsats, både i forhold til daglig drift, økonomi og frivilligrekruttering, men også i forhold til strategier og skaleringer,” siger Mikkel Hyldebrandt Jensen, der er chef for afdelingen Programudvikling, hvis medarbejdere samarbejder med de indsatser, der bliver optaget i fonden.

I sommeren 2022 blev foreningen Læsehunde en del af Fonden for Socialt Ansvar, og de gror også allerede. Ved optaget arbejdede Læsehunde i 51 kommuner og hjalp cirka 750 børn om året med at læse. I dag lidt over et år senere hjælper de årligt cirka 1000 børn i 65 kommuner. Det kan de blandt andet, fordi det efter optaget er blevet muligt at rekruttere og uddanne væsentligt flere frivillige.

De er altså vokset med 14 kommuner og hjælper cirka 30 procent flere børn, end før de blev optaget i fonden.

Det her er det, der skal til for at kunne hjælpe flere

Foreninger, der søger om at blive en del af Fonden for Socialt Ansvar, har typisk et ønske om at skalere og udvikle deres arbejde. De har fået en erfaring, der viser, at deres hjælpearbejde virker og er efterspurgt, så de vil gerne kunne hjælpe flere. Men det kræver også mere administration, udviklingsplaner og fundraising, hvilket kræver flere ressourcer.

”Her kan Fonden for Socialt Ansvar gøre en forskel. Vi understøtter indsatserne hele vejen rundt ved at træde til med ressourcer inden for ledelse, strategi, drift, kommunikation og fundraising. Så kan indsatsernes medarbejdere fokusere på hjælpearbejdet, mens vi – alt efter hvad indsatsen hr brug for – tager os af det rundt om. Som jo er de ting, der skal til, hvis en indsats skal vokse og nå længere ud til dem, der har brug for hjælp,” fortæller Mikkel Hyldebrandt Jensen.

Da 2 Timer om Ugen blev en del af fonden arbejde de i Odense og Esbjerg. Efter optaget kunne Fonden for Socialt Ansvar tilføre ressourcer, der skærpede strategi- og fundraisingarbejdet, hvilket førte til, at Egmont Fonden har valgt at støtte indsatsen, så arbejdet siden har kunnet udvide til Aarhus – og lige om lidt også til to yderligere byer.

”I 2 Timer om Ugen havde de to lokalt ansatte, da de blev optaget hos os, i dag har de tre ansatte, mens Læsehunde var 100 procent frivillige. Så i forhold til 2 Timer om Ugen kunne vi især løfte dem ved at trække på vores erfaring med, hvordan man lægger en strategi for skalering og fundraising, der er bæredygtig, mens vi i forhold til Læsehunde har lavet det største løft ved at kunne tilføre arbejdskraft. Men det betyder også, at vi har kunnet øge rekrutteringen og uddannelserne, så endnu flere børn har fået hjælp til at læse,” siger Mikkel Hyldebrandt Jensen.

Planen er at fortsætte med at udvide indsatserne, da behovet er tydeligt. Både 2 Timer om Ugen og Læsehunde har børn på venteliste til at få hjælp af indsatserne.