Den deltagende far

Baba skaber lokal forandring – til gavn for børnene. Baba består af lokale fællesskaber af fædre, som kan rådgive institutioner, organisationer og virksomheder. De inspirerer til forandring hos andre fædre, til gavn for børnene.

I Baba snakker fædre om vigtige dilemmaer, som de selv vælger og finder løsninger på i fællesskab. Her får du mulighed for at dele viden og erfaringer med andre fædre i et stærkt fællesskab, og du får rum til at handle i forhold til, hvordan du er der bedst muligt for dine børn, på dine præmisser.

Baba-frivillige fædre udgør hjertet i Baba. De frivillige fædre er de lokale forandringsagenter der driver indsatsen. De deltager i læringsforløbet, hvor de arbejder med at skabe forandring hos sig selv og andre fædre.

Baba – fordi far er vigtig

Styrk din farrolle

Her finder du refleksions- og handlingsværktøj, der inspirerer til at arbejde med din farrolle.

Hvordan vil du huskes som far?

I Baba laver man sin egen vision for, hvordan man gerne vil være far. Visionen er udgangspunktet for den forandring, man som far ønsker at skabe igennem forløbet.

“Kære søn

Jeg vil være verden bedste far. Jeg vil altid være der, når du har brug for mig. Jeg vil være din far og din bedste ven. Jeg har lært dig, at man skal respektere andre. Man skal hjælpe hinanden. Smil og hils på andre. Del din viden og mad med andre.

Vær altid taknemmelig for det, du har.”