Mange minoritetsældre i Danmark kæmper med ensomhed, social isolation og en manglende tro på, at de kan få en god alderdom i Danmark. Det sætter et negativt aftryk på deres livsglæde og livskvalitet. De ældre har ofte flere komplekse fysiske og psykiske helbredsproblemer og mangler viden om deres rettigheder og muligheder, hvilket gør det svært for dem at deltage aktivt i meningsfulde fællesskaber og begrænser deres muligheder for at få hjælp og støtte uden for familien.

Det sætter de ældre og deres pårørende i en svær situation, og hæmmer de ældre i at bruge de muligheder, de har ret til som ældre. Derfor udvikler vi i vores indsats Etniske minoritetsældre og pårørende ‘Det Relationelle Støttekort’, som skal give den enkelte ældre et overblik over sine sociale netværk og tilgængelige støttemuligheder fra lokalsamfundet, frivillige organisationer og offentlige tilbud.

Måske vigtigst af alt skal støttekortet være med til at starte samtalen om alderdom mellem de ældre og deres pårørende og styrke de ældres selvværd og følelsen af mere ejerskab over deres egen livssituation.
Sophia Jacques, projektleder i Etniske minoritetsældre og pårørende

”Efter flere års samarbejde med minoritetsældre og deres pårørende står det klart, at der er et stort ønske om et større indblik og en større forståelse for de ældres støttemuligheder og netværk. Derfor glæder vi os til, at vi snart kan lancere ’Det Relationelle Støttekort’, som skal give de ældre netop det. Men måske vigtigst af alt skal støttekortet være med til at starte samtalen om alderdom mellem de ældre og deres pårørende og styrke de ældres selvværd og følelsen af mere ejerskab over deres egen livssituation,” siger Sophia Jacques, projektleder i Etniske minoritetsældre og pårørende

Det Relationelle Støttekort fungerer sådan, at de ældre får udleveret et fysisk kort, som de udfylder i fællesskab med deres pårørende eller en fagperson. Kortet visualiserer de ældres sociale relationer og støttemuligheder og giver et overblik over relevante aktører, og hvilken hjælp de tilbyder. Kortet understøtter således samtalen om alderdom, hjælper den ældre med at sætte ord på ønsker og behov samt hjælper den ældre og eventuelt de pårørende til at opnå konkrete erfaringer med at finde lokale tilbud både inden for det offentlige, private og det frivillige område.

Vores mål er at udvikle et kort, som imødekommer de ældres forskelligartede behov og samtidig er relevant, brugervenligt og meningsfuldt for dem
Sophia Jacques, projektleder i Etniske minoritetsældre og pårørende

“Vi har fra starten af projektet etableret en følgegruppe sammensat af minoritetsetniske ældre og pårørende for at sikre, at støttekortet afspejler mangfoldigheden af de forskellige kulturer, traditioner og sprog i ældregruppen. Vores mål er at udvikle et kort, som imødekommer de ældres forskelligartede behov og samtidig er relevant, brugervenligt og meningsfuldt for dem. Derfor er det vigtigt, at de ældre og pårørendes er en aktiv del af hele udviklingen af kortet, så de kan se deres behov repræsenteret i kortet,” siger Sophia Jacques.

Der er allerede afholdt to udviklingsworkshops med følgegruppen, som har givet deres input til, hvad kortet skal indeholde, hvordan kortet skal se ud, og hvordan vi sikrer, at kortet bliver anvendt og skaber den ønskede dialog om alderdommen. De første fysiske prototyper er udviklet og er klar til at blive testet af de ældre. Efterfølgende skal følgegruppen til en sidste workshop evaluere og tilpasse kortet baseret på den feedback, de ældre giver.

Støttekortet forankres i Fonden for Socialt Ansvars eksisterende ældrefællesskaber og vil blive brugt som en central ressource til at styrke de ældres relationer og handlekraft til at bruge de støttemuligheder, de har behov for. Samtidig vil vi dele kortet og dets anvendelse med vores landsdækkende Netværk for Etniske Minoritetsældre og Pårørende samt andre ældre- og pårørendeorganisationer og aktører.

‘Det relationelle støttekort’ bliver færdigudviklet i juni 2024, og projektet støttes af Fonden Ensomme Gamles Værn.