2.173 børn fra 668 familier i udsatte boligområder i hele Danmark får nu gavn af økonomisk støtte uddelt gennem Fonden for Socialt Ansvars frivilligindsatser Baba og Bydelsmødre. Hjælpen er finansieret af Egmont Fonden og er en del af initiativet En Håndsrækning. I alt har Fonden for Socialt Ansvar uddelt 2,1 mio. kr. gennem En Håndsrækning i 2024.

Familierne har en presset hverdagsøkonomi, hvor de har svært ved at få enderne til at mødes, og mange af familierne skriver i deres ansøgninger om støtte, at de er meget påvirket af prisstigninger og oplever perioder, hvor de ikke har råd til basale fornødenheder som f.eks. mad, tøj og medicin. En del familier beskriver også, hvordan akut sygdom, skilsmisser eller andre familieforhold har slået dem ud af kurs og påvirket deres økonomiske situation. 

”Børnefattigdom har alvorlige konsekvenser i børns liv og trækker negative spor langt ind i voksenlivet og påvirker børnenes trivsel og udvikling. Derfor er vi glade for, at vi takket være Egmont Fonden kan give familierne økonomisk støtte, som særligt kommer børnene til gode og kan løfte en del af presset fra forældrenes skuldre. Og så er vi enormt stolte af, at vores frivillige påtager sig den store opgave at sikre, at støtten når ud til de børn og familier, der har allermest brug for den”, siger Thit Aaris-Høeg, adm. direktør i Fonden for Socialt Ansvar. 

Støtten giver flere børn lige muligheder 

Familierne oplever ofte, at de ikke har råd til at holde fødselsdage for deres børn eller at købe gaver til fødselsdage og højtider. En af de ting, som går igen i familiernes ansøgninger er, at det påvirker hele familien og særligt børnene, når økonomien ikke rækker til at kunne give børnene det samme, som deres venner i børnehaven eller i skolen har. 

”At leve i økonomisk fattigdom har store konsekvenser for børn og unges trivsel og livsbane. Men børn i fattigdom bør i langt højere grad have de samme muligheder som andre børn. Derfor er vi glade for, at vi sammen med Fonden for Socialt Ansvar kan støtte børn og unge, der lever i fattigdom og bidrage til at styrke deres trivsel, læring og mulighed for at være en del af vigtige børnefællesskaber”, siger Heidi Sørensen, direktør i Egmonts Fondssekretariat. 

De familier, der får støtte gennem En Håndsrækning, ansøger om støtten med hjælp fra frivillige i Baba og Bydelsmødre, og de frivillige er dermed med til at sikre, at støtten når ud til de familier, der har allermest brug for den. 

Fem ting, der oftest søges om støtte til 

Midlerne uddelt gennem En Håndsrækning går til at give ekstra luft i familiernes økonomi. De fem ting, som ansøgerne oftest søger om, er:  

  • Støtte til en computer til børnenes skolegang (83 % af ansøgerne) 
  • Støtte til idrætstøj f.eks. fodboldsko og badetøj (72 %) 
  • Støtte til skoletasker (66 %) 
  • Støtte til ting til skolestart f.eks. penalhus, madkasse, drikkedunk (54 %)  
  • Støtte til tøj f.eks. overtøj og sko (49 % af ansøgerne)