Arv og testamente

Mange mennesker har det godt med at vide, at deres virke har mulighed for at række ud over deres egen levetid. Fonden for Socialt Ansvar kan modtage testamentariske gaver, som kan indgå i Fondens forebyggende virksomhed og bl.a. være med til at skabe tryghed og livsglæde blandt børn og unge.

Fonden for Socialt Ansvar er fritaget for at betale arveafgift af det testamenterede beløb, hvilket betyder at hele beløbet går ubeskåret til Fondens arbejde. Vi anbefaler dog, at interesserede rådfører sig med en advokat. Derved undgås fejl i forbindelse med testamentets oprettelse, og man sikrer at testamentet bliver respekteret.

Har du spørgsmål eller ønsker du at testamentere til Fonden, er du meget velkommen til, at kontakte os på mail fonden@socialtansvar.dk eller telefon: +45 7012 1299 for at få yderligere oplysninger.