Modul 3 - Barnets hverdag (Familieliv)

Forslag til dagens underviser:

Skolelærer

Familierådgiver

Dagens formål er at:
  1. Få indblik i hvilken viden vi har om emnet
  2. Opnå ny viden om vigtigheden af institutionsliv og skolegang
  3. Afprøve den nye viden i praksis
Dagens emner:
  • Samarbejde mellem forældre og skole/børnehave
  • Rammer for den gode hverdag
  • Kommunikation og barnets digitale hverdag
Materialer du skal bruge:

(Kvindernes egne nøglebundter)

  • Tuscher/ kridt
  • Flipover/tavle
  • Deltagerliste
Henvisninger:

 


Det er vigtigt at tage noter, gerne med inspiration fra den grafiske facilitering, til hver undervisning. Det hjælper de kommende Bydelsmødre med at huske dagens pointer. Billeder af flipovers fra undervisningen kan nemt laves til et visuelt referat, som kan deles ud.

I undervisningen er det vigtigt at inddrage tydelige og konkrete eksempler til at underbygge pointer og skabe forståelse for stoffet. Sørg for at aktivere Bydelsmødrene med spørgsmål til refleksion, det gør den nye viden aktuel for den virkelighed de møder. Sørg for at de fører samtaler med hinanden og i plenum, det sætter den nye viden i spil og skaber fællesskab og læring.