Modul 5 - Psykiske udfordringer i familien (Familieliv)

Psykiske udfordringer i familien kan have flere fokus. Fokus lægges efter, hvem der er gæsteunderviser og dagens cases laves i samarbejde mellem koordinator og gæsteunderviser.
Forslag til dagens underviser:

Voldsforebyggelse.nu 
Psykinfo
Psykolog
Lev Uden Vold
Lær at tackle-instruktør 

Dagens formål:
 1. Få indblik i hvilken viden vi har om emnet
 2. Opnå ny viden om hvordan man støtter psykisk belastede familier
 3. Afprøve den nye viden i praksis
Dagens emner:
 • Forskellige typer af vold – psykisk og fysisk.
 • Hvordan har psykisk sygdom (depression, stress, PTSD, kriser pga. ”kulturchok”) indflydelse på hele familien og hvordan kan en Bydelsmor hjælpe.
 • Hvad er underretningspligt og hvor kan du henvise en familie til.
Materialer du skal bruge:
 • Tuscher/ kridt
 • Flipover/tavle
 • Deltagerliste
 • Kuglepenne
 • Bydelsmødrenes mapper og notesbøger
 • Print af “værktøjer til bydelsmor”
 • Evt. print af myter og fakta om partnervold
Dagens henvisninger:

Faglig inspiration til brug i undervisningen

Det er vigtigt at tage noter, gerne med inspiration fra den grafiske facilitering, til hver undervisning. Det hjælper de kommende Bydelsmødre med at huske dagens pointer. Billeder af flips og tavlen fra undervisningen kan nemt laves til et visuelt referat, som kan deles ud eller deles over fx Whatsapp.

I undervisningen er det vigtigt at inddrage tydelige og konkrete eksempler til at underbygge pointer og skabe forståelse for stoffet. Sørg for at aktivere Bydelsmødrene med spørgsmål til refleksion, det gør den nye viden aktuel for den virkelighed, de møder. Sørg for, at de fører samtaler med hinanden og i plenum, det sætter den nye viden i spil og skaber fællesskab og læring.
Derudover er det en god idé at kigge på hvem bydelsmødrene kan henvise til både lokalt i jeres kommune og på landsplan. Til det kan i bruge “gode links til arbejdet som bydelsmor”.