Modul 5 - Psykiske udfordringer i familien (Familieliv)

Psykiske udfordringer i familien kan have flere fokus. Fokus lægges efter, hvem der er gæsteunderviser og dagens cases laves i samarbejde mellem koordinator og gæsteunderviser.
Forslag til dagens underviser:

Voldsforebyggelse.nu
Psykinfo

Dagens formål:
  1. Få indblik i hvilken viden vi har om emnet
  2. Opnå ny viden om hvordan man støtter psykisk belastede familier
  3. Afprøve den nye viden i praksis
Dagens emner:
  • Forskellige typer af vold – psykisk og fysisk.
  • Hvordan har psykisk sygdom (depression, stress, PTSD, kriser pga. ”kulturchok”) indflydelse på hele familien og hvordan kan en Bydelsmor hjælpe.
  • Hvad er underretningspligt og hvor kan du henvise en familie til.
Materialer du skal bruge:
  • Tuscher/ kridt
  • Flipover/tavle
  • Deltagerliste
Dagens henvisninger:

Faglig inspiration til brug i undervisningen

 


Det er vigtigt at tage noter, gerne med inspiration fra den grafiske facilitering, til hver undervisning. Det hjælper de kommende Bydelsmødre med at huske dagens pointer. Billeder af flipovers fra undervisningen kan nemt laves til et visuelt referat, som kan deles ud.

I undervisningen er det vigtigt at inddrage tydelige og konkrete eksempler til at underbygge pointer og skabe forståelse for stoffet. Sørg for at aktivere Bydelsmødrene med spørgsmål til refleksion, det gør den nye viden aktuel for den virkelighed de møder. Sørg for at de fører samtaler med hinanden og i plenum, det sætter den nye viden i spil og skaber fællesskab og læring.