Modul 6 - Den gode samtale (Metode)

Dette modul er det første af 4 metodemoduler. Metoderne bydelsmødrene lærer på metodemodulerne er vigtige at være tydelige omkring så alle er trygge i at bruge dem.
Husk også at øve metoderne løbende da de er grundstenen i det frivillige arbejde bydelsmødrene skal udføre.
Forslag til dagens underviser:

Koordinator

Dagens formål:
 1. At lære rammerne for den gode samtale.
 2. At forstå aktiv lytning, åbne spørgsmål og evnen til at guide i beslutningsprocesser.
 3. At skelne mellem at være privat person og professionel Bydelsmor.
Dagens emner:
 • Hvordan I skaber rammerne for den gode samtale.
 • Hvordan I klæder kvinder på til selv at træffe beslutninger.
 • Hvordan I giver kvinder ansvar for egne valg og passer på jer selv.
Materialer du skal bruge:
 • Tuscher/ kridt
 • Flipover/tavle
 • Kuglepenne
 • Bydelsmødrenes mapper og notesblokke
 • Deltagerliste
 • Samtaleskema
 • Print af øvelser, cases, QR-koder og værktøjer til Bydelsmor
Dagens hjemmeopgave:

Til næste gang skal Bydelsmødrene øve sig i at lytte og være nærværende i en samtale med en eller flere kvinder i deres lokalområde. Øvelsen skal træne deres relationsarbejde og gøre dem fortrolige med Bydelsmødres dialogiske principper i mødet med kvinderne.

Inspiration til grafisk facilitering

Det er vigtigt at tage noter, gerne med inspiration fra den grafiske facilitering, til hver undervisning. Det hjælper de kommende Bydelsmødre med at huske dagens pointer. Billeder af flips og tavlen fra undervisningen kan nemt laves til et visuelt referat, som kan deles ud eller deles over fx Whatsapp.

I undervisningen er det vigtigt at inddrage tydelige og konkrete eksempler til at underbygge pointer og skabe forståelse for stoffet. Sørg for at aktivere Bydelsmødrene med spørgsmål til refleksion, det gør den nye viden aktuel for den virkelighed, de møder. Sørg for, at de fører samtaler med hinanden og i plenum, det sætter den nye viden i spil og skaber fællesskab og læring.
Derudover er det en god idé at kigge på hvem bydelsmødrene kan henvise til både lokalt i jeres kommune og på landsplan. Til det kan i bruge “gode links til arbejdet som bydelsmor”.