Modul 6 - Den gode samtale(Metode step 1)

Forslag til dagens underviser:

Koordinator

Dagens formål er at:
  1. At lære rammerne for den gode samtale.
  2. At forstå aktiv lytning, åbne spørgsmål og evnen til at guide i beslutningsprocesser.
  3. At skelne mellem privat person og professionel Bydelsmor.
Dagens emner:
  • Hvordan I skaber rammerne for den gode samtale.
  • Hvordan I klæder kvinden på til selv at træffe beslutninger.
  • Hvordan I giver kvinden ansvar for egne valg og passer på jer selv.
Materialer du skal bruge:
  • Tuscher/ kridt
  • Flipover/tavle
  • Deltagerliste
  • Det digitale værktøj til samtaleskemaer
Dagens hjemmeopgave:

Til næste gang skal Bydelsmødrene øve sig i at lytte og være nærværende i en samtale med en eller flere kvinder i deres lokalområde. Øvelsen skal træne deres relationsarbejde og gøre dem fortrolige med Bydelsmødres dialogiske principper i mødet med kvinderne.

Faglig inspiration til brug i undervisningen

 


Det er vigtigt at tage noter, gerne med inspiration fra den grafiske facilitering, til hver undervisning. Det hjælper de kommende Bydelsmødre med at huske dagens pointer. Billeder af flipovers fra undervisningen kan nemt laves til et visuelt referat, som kan deles ud.

I undervisningen er det vigtigt at inddrage tydelige og konkrete eksempler til at underbygge pointer og skabe forståelse for stoffet. Sørg for at aktivere Bydelsmødrene med spørgsmål til refleksion, det gør den nye viden aktuel for den virkelighed de møder. Sørg for at de fører samtaler med hinanden og i plenum, det sætter den nye viden i spil og skaber fællesskab og læring.