Modul 7 - Hjælp til selvhjælp og opsøgende arbejde (Metode step 2)

Husk, at starte modulet med at samle op på hjemmeopgaven fra modul 6: "Til næste gang skal Bydelsmødrene øve sig i at lytte og være nærværende i en samtale med en eller flere kvinder i deres lokalområde. Øvelsen skal træne deres relationsarbejde og gøre dem fortrolige med Bydelsmødres dialogiske principper i mødet med kvinderne."
Forslag til dagens underviser:

Koordinator

Dagens formål er at:
  1. Hvordan yder du hjælp til selvhjælp?
  2. Hvordan laver du opsøgende arbejde?
  3. Hvordan bruges samtaleskemaet?
Dagens emner:
  • Hjælp til selvhjælp og genopfriskning af metoder
  • Opsøgende arbejde og målgruppeidentificering
  • Bydelsmødres særlige rolle og pligt
Materialer du skal bruge:
  • Tuscher/ kridt
  • Flipover/tavle
  • Deltagerliste

Faglig inspiration til brug i undervisningen

 


Det er vigtigt at tage noter, gerne med inspiration fra den grafiske facilitering, til hver undervisning. Det hjælper de kommende Bydelsmødre med at huske dagens pointer. Billeder af flipovers fra undervisningen kan nemt laves til et visuelt referat, som kan deles ud.

I undervisningen er det vigtigt at inddrage tydelige og konkrete eksempler til at underbygge pointer og skabe forståelse for stoffet. Sørg for at aktivere Bydelsmødrene med spørgsmål til refleksion, det gør den nye viden aktuel for den virkelighed de møder. Sørg for at de fører samtaler med hinanden og i plenum, det sætter den nye viden i spil og skaber fællesskab og læring.