Vores arbejde

Fonden for Socialt Ansvar fungerer som paraply administration for de 6 indsatser;
Natteravnene, baba, Bydelsmødre, Familieiværksætterne, Erhvervsguiderne og Gymlife.