Sådan gør vi i Fonden for Socialt Ansvar

I vores indsatser baba og Bydelsmødre har vi stor viden om at sikre god integration, stærke mødre og fædre og glade børn, som trives og får de bedste forudsætninger for et godt liv.

Baba: Fædrenetværk som forebyggelse

Stærke Fællesskabers analyse fra 2019 af nuværende udfordringer i forhold til radikalisering og lokal modstandskraft viser, at der i mange lokalmiljøer eksisterer en (gensidig) mistillid mellem borgere og myndigheder. Dette kan være en udfordring for samarbejdet mellem borgere, civilsamfund og myndigheder og dermed for en vellykket forebyggelsesindsats. Den problematik har baba gode erfaringer med at imødegå med deres opbygning af netværk af deltagende fædre, som forankres i lokale fællesskaber og derigennem fremmer trivsel. Derudover bliver der gjort en særlig indsats for at styrke den gensidige tillid mellem borgere og myndigheder ved at afholde dialogmøder, hvor de to parter mødes og kan stille opklarende spørgsmål til hinandens motiver, ønsker og udfordringer.

I baba arbejder vi aktivt med dialog som den bedste metode til at skabe tillid. Vores metode formår at skabe resultater, fordi der i mødet mellem fædre og systemet bliver skabt en relation, hvor fædrene oplever at være ligeværdige med systemet. Fædrene anerkendes som eksperter i eget liv, mens den fagperson, som repræsenterer systemet, deler ud af sin faglige viden. Centralt for metoden er, at den skaber øget tillid til og for begge parter. Den tillid tager fædrene med, når de skaber forandringer i deres lokalområder, og systemet, tager den med i mødet med andre fædre.

Bydelsmødre: Stærke mødre og familier

Shazia Mughal, Bydelsmor i København og Frederiksberg, fortæller om Bydelsmødres rolle i det forebyggende arbejde og om hvordan Bydelsmødre er med til at skabe stærke mødre, der er gode rollemodeller for deres børn og familier.