Uddannelsesplan og -oversigt

Her kan du downloade uddannelsesplaner til både dig selv og Bydelsmødrene. Derudover får du et overblik over opbygningen af grunduddannelsen

Uddannelsesplan og oversigt

Til højre finder du en uddannelsesoversigt . Den giver et hurtigt overblik over, hvilke emner I skal igennem. Den er god at give til de kommende Bydelsmødre sammen med en oversigt over datoer og tidspunkter, der er gældende for jeres lokale uddannelse.

Ud over oversigten finder du en mere detaljeret uddannelesplan, som er tiltænkt dig som koordinator. I den finder du bl.a. beskrivelser af hvert enkelt modul, mål og eksempler på hvem der er gode at invitere ind som gæsteundervisere.

Er det det første hold Bydelsmødre, der bliver uddannet i jeres lokalområde, kan det være en god ide at invitere en Bydelsmor fra en naboby forbi og tale om sit frivillige arbejde. Dette kan særligt være inspirerende under metodemodulerne, da de kommende Bydelsmødre på den måde får nogle praksis eksempler direkte fra en Bydelsmor.

Er det et nyt hold i et lokalområde, hvor der i forvejen er uddannet Bydelsmødre, kan de uddannede Bydelsmødre ud over at inspirere og give praksis eksempler, også hjælpe med det praktiske, f.eks. sætte borde og stole klar, lave kaffe, hjælpe med at bestille mad osv. På den måde bliver det et fælles projekt, og de nye og de gamle Bydelsmødre vil allerede kende hinanden lidt, før de skal arbejde tæt sammen efter uddannelsens slutning. Lav evt. en vagtplan, hvor der er 2-3 bydelsmødre på hver gang, så flest mulige får mulighed for at komme og hilse på de nye Bydelsmødre.

Grunduddannelens opbygning

Bydelsmødrenes grunduddannelse er opbygget af henholdsvis fag- og metodemoduler.
Fagmodulerne omhandler: Kvindeliv, familieliv og samfundsliv.  Under modulerne i kvindeliv får de kommende Bydelsmødre viden om og sat ord på det at være kvinde. Her kommer I ind på emner som vold, negativ social kontrol og mødomsmyten.
Under modulerne om familieliv får de kommende Bydelsmødre viden om børns udvikling i forskellige aldre, hvordan man kan arbejde med dilemmaerne, der opstår i relationen mellem mor og teenager, og hvordan ligestilling i familien kan komme alle til gode.
I modulerne omhandlende samfundsliv arbejdes der med medborgerskab, hvordan samfundet fungerer, og så kan I komme ind på hverdagsdemokrati ved brug af Mind the Democracy

På metodemodulerne lærer de Bydelsmødrenes metoder. Her får de viden om, hvordan de kan give deres viden videre, hvordan de er gode værtinder, laver opsøgende arbejde, hvordan de kan hjælpe kvinder til at hjælpe sig selv og meget mere.

Grunduddannelsens struktur

Gå til