Administration

Her finder du dokumenter der beskriver den overordnede linje i arbejdet med Bydelsmødre.
Desuden finder du formalia, du bør orientere dig om før opstart.

Formalia

At blive Bydelsmor er en seriøs opgave.
Det kræver, at man er aktiv og gerne vil det, derfor indgås en kontrakt på, at man er på uddannelsen.
Kontrakten underskrives på første modul af en konsulent fra landssekretariatet og den kommende bydelsmor.
Herefter indsamles og opbevares de underskrevne kontakter af landssekretariatet.

Samtaleskema

Samtaleskemaet udfyldes af Bydelsmødrene hver gang de har været i kontakt med en kvinde og har hjulpet hende. Her får vi blandt andet indsigt i hvordan kontakten opstod, hvad der blev talt om og hvad der skal ske efter samtalen. Skemaet er anonymt og giver os et indblik i den store indsats, som Bydelsmødrene gør i deres lokalområde. Skemaet kan både udfyldes via vores hjemmeside og en App på telefonen.

Stamdata og evaluering

Stamdataskemaet udfyldes af de kommende Bydelsmødre på intromodulet. Her indsamler vi stam-informationer om kvinderne som; familiesituation, sprogkundskaber, uddannelse og arbejde. Herudover kan den kommende Bydelsmor også opgive telefonnummer og give samtykke til at vi må bruge billeder af hende til kommunikation.

Evalueringsskemaet udfyldes af Bydelsmødrene på uddannelsens sidste modul. Her dokumenteres hvad Bydelsmødrene har fået ud af uddannelsen – både fagligt og personligt – og om de har været tilfredse med uddannelsen.