Administration

Her finder du dokumenter, der beskriver den overordnede linje i arbejdet med Bydelsmødre.
Desuden finder du formalia, du bør orientere dig om før opstart.

Formalia

At blive Bydelsmor er en seriøs opgave.
Det kræver, at man er aktiv og gerne vil det, derfor indgås en kontrakt på, at man er på uddannelsen.
Kontrakten underskrives på første modul af en konsulent fra landssekretariatet og den kommende Bydelsmor.
Herefter indsamles og opbevares de underskrevne kontakter af landssekretariatet.

Stamdata og evaluering

Stamdataskemaet udfyldes af de kommende Bydelsmødre på intromodulet. Her indsamler vi stam-informationer om kvinderne; familiesituation, sprogkundskaber, uddannelse og arbejde. Herudover kan den kommende Bydelsmor også opgive telefonnummer og give samtykke til, at vi må bruge billeder af hende til kommunikation.

Evalueringsskemaet udfyldes af Bydelsmødrene på uddannelsens sidste modul. Her dokumenteres hvad Bydelsmødrene har fået ud af uddannelsen – både fagligt og personligt – og om de har været tilfredse med uddannelsen.

Samtaleskemaer

Samtaleskemaet udfyldes af Bydelsmødrene, hver gang de har været i kontakt med en kvinde og har hjulpet hende. Her får vi blandt andet indsigt i, hvordan kontakten opstod, hvad der blev talt om, og hvad der skal ske efter samtalen. Skemaet er anonymt og giver os et indblik i den store indsats, som Bydelsmødrene gør i deres lokalområde. Skemaet kan både udfyldes via vores hjemmeside og en genvej på telefonen.

Som koordinator kan du bede landssekretariatet om en rapport, som viser hvad Bydelsmødrene har hjulpet med i jeres område.

Vi anbefaler, at samtaleskamaet bliver oprettet som genvej på Bydelsmødrenes telefoner, så den ligner en app – gør dette på modul 6: Den gode samtale.

Bydelsmødrenes værdier

Respekt, ansvar, anerkendelse, tillid, ligeværdighed og mangfoldighed – det er vores fundament.
Alle Bydelsmødre i hele landet arbejder ud fra ét fælles værdigrundlag. Det bruger vi, når vi samarbejder, løser problemer og holder møder.