Bydelsmødrenes Grunduddannelse

Gennem siden her, har du adgang til de dokumenter du skal læse igennem før uddannelsen starter.
Herudover har du også en oversigt over alle modulerne de kommende bydelsmødre skal igennem før de får diplom og kan kalde sig bydelsmødre.

Administration

Administration

Her finder du dokumenter som både du og bydelsmødrene skal bruge.

Uddannelsesplaner og -oversigt

Uddannelsesplaner og -oversigt

Her finder du uddannelsesplan med eksempler på mulige undervisere. Herudover finder du oversigt over uddannelsens opbygning og en uddannelsesoversigt du kan dele med bydelsmødrene.

Introduktion til uddannelsen og værdigrundlag

Introduktion til uddannelsen og værdigrundlag

Herunder kan du læse om vores vision, værdier og den dialogbaserede problemorienterede metodiske tilgang, som danner grundlag for uddannelsens opbygning og undervisningsform

Moduler

Modul 1

Intro

Modul 2

Barnets udvikling og opdragelse

Modul 3

Barnets hverdag

Modul 4

Teenageren

Modul 5

Psykiske udfordringer i familien

Modul 6

Den gode samtale

Modul 7

Hjælp til selvhjælp og opsøgende arbejde

Modul 8

Mors rolle i familien

Modul 9

Ligestilling og seksualitet

Modul 10

Ligestilling i familien

Modul 11

Pas på dig selv og hinanden

Modul 12

Facilitatoren - at undervise andre

Modul 13

Stat og kommune

Modul 14

Danmark og demokrati

Modul 15

Evaluering og forandringshistorie

Diplomoverrækkelse