Rekruttering af kommende Bydelsmødre

Det er vigtigt at bruge tid på rekrutteringen, da ikke alle kan blive Bydelsmødre. Man skal ikke bare have tid til uddannelsen men også tid, lyst og ressourcer til at arbejde frivilligt efterfølende. Det er koordinatorens ansvar at udvælge de rette kvinder til den frivillige indsats.

Informationsaften og Rekrutteringssamtaler

Informationsmøde

Når du har fået kvindernes interesse er det en god ide at holde informationsmøder hvor du fortæller om Bydelsmødre. Det er også en god ide at invitere allrede uddannet Bydelsmødre til at fortælle om hvorfor de er Bydelsmødre og hvad de laver som Bydelsmødre.

Rekrutteringssamtaler

Det er vigtigt at holde samtaler med kommende Bydelsmødre for at udvælge de rette kvinder til den frivillige indsats. På den måde lære du også kvinderne lidt at kende før uddannelsen starter og skabe gode betingelser for en god og mangfoldig gruppe der har bredde kompetencer i forhold til fx sprog, alder, baggrund og faglighed.

Du kan afholde rekrutteringssamtaler i forlængelse af informationsmødet

Gode råd og materialer til rekruttering af Bydelsmødre

 • Start med at beslutte datoer, tid og sted
 • Lav en simpel skriftlig invitation til uddannelsen og en lille video – videoen er den vigtigste. Se et eksempel på en video her.
 • Tilpas jeres invitation til at kunne sende på SMS, Messenger eller WhatsApp.
 • Medsend evt. links til videoer med Bydelsmødre fra youtube – så kvinderne får en oplevelse af, hvad det vil sige at være Bydelsmor og kan spejle sig i de nuværende Bydelsmødre.
 • Vi stiller en rekrutteringsfolder til rådighed, som I er velkomne til at bruge. Den er ikke personlig, som hvis I selv laver den, men den kan bruges.
 • Se også her et eksempel på en personlig rekrutteringsfolder og en rekrutteringsvideo.
 • Her finder I Bydelsmødre logoer I kan bruge til de materialer og film I laver
 • Har I brug for billeder til jeres egne materialer har vi et udvalg her
Hvor og hvem?
 • Find lokale Facebookgrupper, hvor I kan dele invitationen til grunduddannelsen og links til videoer
 • Find frem til aktive nøglepersoner i et boligområde. Hvis I ikke selv arbejder i en Boligsocial helhedsplan så kontakt helhedsplanerne i området. De har stort kendskab til aktive nøglepersoner i området.
 • Besøg lokale etniske netværk eller foreninger
 • Kontakt fagpersoner med kontakt til målgruppen: sundhedsplejersker pædagoger, lærere, socialrådgivere.
 • Besøg evt. kvindeafdelingen i moskeer
 • Send invitationen til landssekretariatet. Så kan vi dele den på Facebook; Bydelsmødre Danmark. Bydelsmødre har netværk på tværs af landet og er de bedste ambassadører.

Gå til