Bydelsmødrekonceptet

Her får du et overblik over hele Bydelsmødrekonceptet fra før der er Bydelsmødre, gennem grunduddannelsen, forankringen og til gruppen bliver en selvstændig forening.

Downloade

Fase 1 - Kom godt fra start

Første fase handler om at få etableret et stærkt fagligt netværk, som bakker op om en kommende Bydelsmødre-indsats. Her skal man samle alle de aktører, som gerne vil samarbejde med Bydelsmødre, og som kan se en styrke i at lokalområdet får en gruppe Bydelsmødre.
Udover netværk skal der findes de ”rigtige” kvinder. Imødekommende, åbne, ressourcestærke kvinder, som taler godt dansk, har overskud og lyst til at hjælpe andre. Derudover skal uddannelsesforløbet planlægges.

Fase 2 - Bydelsmødrenes grunduddannelse

For at blive Bydelsmor, skal man gennemføre Bydelsmødrenes grunduddannelse. Bydelsmødres landssekretariat tilbyder et fuldt Grunduddannelseskoncept og materiale, som strækker sig over 15 moduler. Under uddannelsen får Bydelsmødrene faglig viden, opbygger lokalt netværk og får viden om, forståelse for og praktiske erfaringer med arbejdet som Bydelsmor.

Fase 3 - Bydelsmødrene går i gang

Når grunduddannelsen er gennemført, og Bydelsmødrene har modtaget deres diplomer, skal de nye Bydelsmødre i gang med tre ting sideløbende:

  • At øve deres kerneopgave – at støtte andre kvinder, være opsøgende og evt. skabe meningsfulde aktiviteter og samarbejder.
  • Sprede kendskabet til Bydelsmødre i området – ud at fortælle om Bydelsmødre.
  • Stille og roligt overtage ejerskabet for det organisatoriske i gruppen – planlægge og afholde månedsmøderne og holde overblik over gruppens mål og aktiviteter.
    Dvs. koordinator overgiver mere og mere koordinerende ansvar til Bydelsmødrene selv frem til fase 4.

Vi anbefaler derudover at du kort tid efter endt grunduddannelsen afholder workshop 1, 2 og “vi løser det sammen” da Bydelsmødre her bliver sat godt ind i månedsmøder, rolleforening i gruppen, kommer i gang med aktiviteter og bliver forankret i lokalområdet.

Fase 4 - Bydelsmødrene bliver forening

I fjerde og sidste fase overgives lederskabet til Bydelsmødrene. Bydelsmødrene stifter en forening, som dels skaber en organisatorisk ramme omkring indsatsen og dels sikrer mulighed for at søge midler til aktiviteter.

Det er en god idé at forberede Bydelsmødrene godt på at blive forening, da det er et stor skidt for mange og sker det meget pludseligt fx fordi et kommunalt projekt eller en helhedsplan stopper kan det ødelægge gruppen.

Gå til