Årlige kurser og events

Efter gennemført grunduddannelse, har bydelsmødrene mange muligheder for at opkvalificere sig.
Her får du et overblik over de tilbud bydelsmødrene vil få når de er uddannet.
Som koordinator er du meget velkommen til at deltage og det samme er de endnu ikke færdiguddannet Bydelsmødre.
Landsmøde
Netværksmøde
Budgetworkshop
Ledelseskursus
Efteruddannelse i Forebyggelse af Negativ Social Kontrol

Gå til