Vi Løser det sammen

Workshoppen har til formål at fagpersoner, sammen med Bydelsmødrene, skal identificere lokale problemstillinger, som Bydelsmødrene kan hjælpe med at løse. Derudover er målet også at fagpersoner og lokale institutioner møder Bydelsmødre, og fremadrettet medtænker dem i deres arbejde som en ekstra ressource.

Bydelsmødrene har en særlig adgang til en målgruppe som fagpersoner ofte kan have svært ved at nå. Derudover oplever vi at Bydelsmødrene bliver mere motiveret af, at deres ressourcer bliver efterspurgt og fagpersoner kan se dem som en del af løsningen på lokale problemstillinger. Derfor håber vi på at dette møde, udover at identificere konkrete lokale problemstillinger, også kan skabe et netværk og en opmærksomhed på Bydelsmødrene, så de fremadrettet vil blive medtænkt når lokale problemer skal løses.
Forslag til dagens underviser:

Koordinator
Konsulent fra landssekretariatet

Idéer til  lokale samarbejdspartnere du kan invitere

Pædagog
Lærer
SSP
Politi
Sundhedsplejeske
Kommunale projekter
Jobcenter
Repræsentanter fra andre foreninger

Dagens formål:

1) At Identificere og finde løsninger til lokale udfordringer

2) At skabe forståelse for hinandens arbejde

3) At hjælpe og støtte kvinder og deres familier

4) At udbrede kendskabet til Bydelsmødre

Program
 • Tjek ind
 • Lave våbenskjold – Lær hinanden at kende
 • Brainstorm – Hvilke udfordringer har vi i Ringsted
 • Gruppearbejde
 • Pause
 • Præsentation af gruppearb./Udfordring
 • Afstemning
 • Ide til handling – Hvordan kan udfordringen løses?
 • Opsamling
 • Tjek ud
Materialer du skal bruge:
 • Tuscher/ kridt
 • Flipover/tavle
 • Deltagerliste
 • Print af arbejdsark – en til hver deltager
 • Skriveredskaber

 

Faglig inspiration til brug i workshoppen

Det er vigtigt at tage noter, gerne med inspiration fra den grafiske facilitering, til hver undervisning. Det hjælper de kommende Bydelsmødre med at huske dagens pointer. Billeder af flips og tavlen fra undervisningen kan nemt laves til et visuelt referat, som kan deles ud eller deles over fx Whatsapp.

I undervisningen er det vigtigt at inddrage tydelige og konkrete eksempler til at underbygge pointer og skabe forståelse for stoffet. Sørg for at aktivere Bydelsmødrene med spørgsmål til refleksion, det gør den nye viden aktuel for den virkelighed, de møder. Sørg for, at de fører samtaler med hinanden og i plenum, det sætter den nye viden i spil og skaber fællesskab og læring.