Introduktion til uddannelsen og værdigrundlag

Kære koordinator

Inden du går i gang med de dokumenter, vi har samlet til dig og Bydelsmødrene på Grunduddannelsen, har vi nogle praktiske informationer og lidt tips til dit videre arbejde. Vi har lavet en introduktion til det fundament, uddannelsen bygger på, som guide til dig og de gæsteundervisere du indgår samarbejde med.

Uddannelse og materialer

Du har fået adgang til Bydelsmødrenes Grunduddannelse på vores lukkede hjemmeside. Her finder du information til selve uddannelsen, viden om konceptet og viden om og hjælp til den første tid efter endt uddannelse.

Til selve uddannelsen skal du særligt være opmærksom på siden ”Grunduddannelsen”: https://socialtansvar.dk/bmkoordinator/grunduddannelse/
Her finder du administration, uddannelsesplaner og -oversigt, introduktion til uddannelsen og værdigrundlag. Derudover finder du selve modulerne og ekstra øvelser.

På fagmodulerne følger drejebøgerne den samme opbygning med henblik på at gøre dig og Bydelsmødrene fortrolige med uddannelsens opbygning.

Metodemodulerne følger en lidt anden opbygning, men stadig i tråd med det, du kender fra fagmodulerne. Du vil selv være underviser på metodemodulerne, og vi giver dig derfor mere konkret indhold og øvelser til disse moduler.

Afslutningsvis anbefaler vi, at I afholder workshoppen ’Vi løser det sammen’, hvor Bydelsmødrene sammen med lokale fagpersoner samles til en workshop, hvor de sammen skal komme frem til, hvilken problemstilling Bydelsmødrene skal være med til at løse. Her kan der enten inviteres bredt af fagpersoner – eller mere snævert hvis jeres institution har et bestemt fokus i jeres område. Se dokumentet eksempel på problemfokus, for at se, hvem andre grupper tidligere har inviteret.
Find workshoppen her: https://socialtansvar.dk/bmkoordinator/sammen/

Forberedelse til undervisningen
 • Gæsteunderviser: Det er koordinators ansvar at engagere relevante fagpersoner til fagmodulerne. Derfor er det vigtigt, at du orienterer dig i det enkelte modul og indgår samarbejder i god tid inden undervisningen.
 • Hjælpekoordinator: Vi råder til, at du ”ansætter” en frivillig hjælpekoordinator, som kan hjælpe dig i dit arbejde, det er hyggeligt og rart at have flere hænder til opgaverne.
 • Fagpersoner til workshop ’Vi løser det samme’: Vi råder til, at der inviteres max. halvt så mange fagpersoner, som der er Bydelsmødre. Det giver dem bedre ejerskab og mere taletid.
 • Lokaler: Når du booker lokaler til dit hold, er det en god idé at sørge for, at der er godt med plads. Der vil løbende være øvelser, hvor alle samles ude på gulvet, og det kræver plads.
 • Teknisk udstyr: Inden en undervisning råder vi dig til altid at tjekke teknisk udstyr, så du ikke skal bruge tid på, at noget driller i undervisning – ex. en projektor.
 • Forplejning: Husk altid at sørge for forplejning til den enkelte undervisningsgang.
 • Bordplan: Lav en bordplan inden undervisningen og stil mapperne klar med navn på hver plads. Det letter forståelsen og arbejdet på modulet, hvis du har gjort dig tanker om, at kvinderne sidder, så dem der har mest overskud eller taler bedst dansk er fordelt rundt mellem de andre. Det højner niveauet i din undervisning og giver støtte for hele holdet.
Til undervisningen
 • Tid: Tiden går meget hurtigt, når det hele kører. Sørg for at holde rammerne, så I ikke skal skynde jer til sidst. Hjælp dine gæsteundervisere. De har heller ikke meget tid. Afgræns blandt andet introduktionen til deres egen institution til en kort præsentation (eller hvor de kommer fra).
 • Cases: Hvis det er muligt at lade den samme case være gennemgående på et modul, kan det være en fordel. Det giver bedre mulighed for at komme i dybden på den korte tid.
 • Kopiark: Husk at printe og omdele kopiark og andre materialer, når det er relevant. Det skaber forvirring og uro, hvis Bydelsmødrene får det før.
 • Visuelt referat: Det er vigtigt, at der løbende bliver taget noter, som de kommende Bydelsmødre kan tage billeder af, eller som du kan udsende som et ”visuelt referat” efter undervisningen. Hent gerne inspiration fra den grafiske facilitering og kombiner tegninger med korte noter. Det styrker Bydelsmødrenes hukommelse fra modul til modul.

Hvis det giver mening for undervisningen, kan det være relevant at flytte undervisningen ud til underviseren, som kan være på skolen, i kommunen, hjælpeorganisationen, eller hvem der er repræsenteret blandt gæsteunderviserne.

Dokumentationsværktøj

Vi gør brug af et dokumentationsværktøj (samtaleskema), som kommende Bydelsmødre tilgår via en webside: https://socialtansvar.dk/frivillige-bydelsmoedre/samtaleskema/. Den fastgøres som genvej på Bydelsmødrenes telefoner, således at den fungerer som en app og nemt kan tilgås.
Værktøjet er meget vigtigt i forhold til dokumentationen af Bydelsmødrenes indsats. Derfor er det meget vigtigt, at du prioriterer at klæde de kommende Bydelsmødre ordentligt på til at bruge værktøjet. Via dokumentationsværktøjet oprettes samtaleskemaer til rapportering, hver gang Bydelsmødrene har været i kontakt med en kvinde i deres nærområde (modul 6).

Lokal betydning: Samtaleskemaet giver Bydelsmødrene et overblik over deres arbejde og et indblik i hinandens arbejde. Det bidrager til følelsen af, at Bydelsmødrene arbejder i samme retning mod et fælles mål, og at I, i fællesskab, kan nå meget. Det højner selvfølelsen, giver anseelse og styrker motivationen.
Herudover giver det dig som koordinator et indblik i det arbejde, Bydelsmødrene laver, når I ikke er samlet.

Landsdækkende betydning: På landsplan giver samtaleskemaet mulighed for at indsamle dokumentation for Bydelsmødrenes samlede indsats. Dokumentationen er et centralt redskab i forankringen og videreudviklingen af Bydelsmødre-konceptet.

Det indsamlede materiale synliggør Bydelsmødrenes indsats meget konkret og kan dermed bruges i kommunikation til samarbejdspartnere og medier, og det kan hjælpe til at skaffe midler til den fortsatte Bydelsmødreindsats.

Udover samtaleskemaet vil I støde på dokumentation til:

 • At oprette Bydelsmødrene med stamdata (modul 1).
 • At evaluere uddannelsen og dens forløb (modul15).

Vi ønsker dig rigtig god arbejdslyst.
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

De bedste hilsner
Bydelsmødre – Fonden for Socialt Ansvar