PRESSEMEDDELELSE 

To gode frivilligorganisationer fusionerer …

Erhvervsguiderne fusionerer med Gadespejlene – mentorer for unge. Fusionen mellem Erhvervsguiderne og Gadespejlene er et resultat af at mangeårigt samarbejde, hvor Gadespejlene har været aktivt medlem af Netværk for Socialt Ansvar. Et netværk bestående af lederne for over 50 af de mellemstore frivillige sociale organisationer i Danmark. I netværket mødes organisationerne og drøfter fælles udfordringer og idéer, udviklings- og samarbejdsmuligheder, og så arbejdes der i fællesskab på at løfte hele området med afsæt i, at sammen står vi stærkest.

”Indenfor frivilligområdet bliver der brugt alt for mange midler til at opfinde den dybe tallerken igen og igen, og alt for mange organisationer laver det samme”, oplyser Direktør Thit Aaris-Høeg, Fonden for Socialt Ansvar, der driver en række landsdækkende frivilligindsatser samt Netværk for Socialt Ansvar. Thit Aaris-Høeg fortsætter; ”Jeg ønsker med denne fusion at vise, at vi på frivillighedens side af bordet også er villige til at vise vejen til en langt mere effektiv og velfungerende frivilligindsats, til gavn for de udsatte i vores samfund”.

Mange kommuner bruger også en del ressourcer på oprettelse af nye frivilligindsatser og ansættelse af frivilligkonsulenter, i stedet for at lave samarbejder med eksisterende organisationer, der har mangeårige erfaringer med målgruppen, rekruttering og organisering af frivillige.

”Jeg blev rigtig stolt og glad, da Thit spurgte, om jeg ville fusionere Gadespejlene med Erhvervsguiderne, udtaler Stifter og direktør af Gadespejlene, Søren Munk. Jeg opfatter det som en stor tillidserklæring til det metodevalg, vi har i Gadespejlene, og særligt vores lokale forankring med selvstændige afdelinger i kommunerne, der sikrer det tætte samarbejde med kommunen, var medvirkende til at Gadespejlene bliver det fortsættende metodevalg og navn”.
Målgrupperne og indsatsen for begge organisationer har ligget tæt på hinanden - frivillige ressourcestærke voksne der hjælper unge i alderen 15-30 år til et liv i uddannelse, arbejde og et godt ungdomsliv.

”Jeg glæder mig rigtig meget til at byde alle med tilknytning i Erhvervsguiderne, frivillige, kommuner og virksomheder velkommen i Gadespejlenes rammer. Ring endelig lyder den afsluttende opfordring fra Søren Munk”.


Spørgsmål til denne pressemeddelelse kan rettes til:

Fonden for Socialt Ansvar                                                                                   
Adm. Direktør Thit Aaris-Høeg                                                                                    
Tlf.: 30 50 12 28                                                                                                             
Mail:
thit@socialtansvar.dk                                                                                           
www.socialtansvar.dk    


Gadespejlene – mentorer for unge 
Stifter & Direktør Søren Munk 
Tlf. 29 22 67 66
Mail:sm@gadespejlene.dk 
www.gadespejlene.dk